Вершы аб каханні, шчасці, лёсе і жыцці (5101-5200)

 

Анатолій Балуценка

http://ab1tt.narod.ru

 

 

5101     САПРАЎДЫ

 

Спачатку мне здаваўся лёс салодкiм,

Бо ззяў ў праменях сонца, як рубiн,

Ды шчасце апынулася кароткiм,

Бо лёс сапраўды горкi, як палын.

 

11.02.2001

 

Home Page

 

5102     ЭРОЗIЯ

 

Эрозiя пачуццяў дарагiх,

Душу што сагравалi i прайшлi,

Цяпер я ўспамiнаю толькi iх,

Яны – нiбы эрозiя зямлi.

 

11.02.2001

 

Home Page

 

5103     ДУШЕВНАЯ РАНА

 

Зияет душевная рана,

Её нанесли без ножа,

Нет радости больше желанной,

И плачет белугой душа.

 

11.02.2001

 

Home Page

 

5104     ГОРЬКАЯ ШУТКА

 

Судьба горько шутит с моею душой,

Как будто ей счастья не надо,

Хотела, чтоб дождик прошёл небольшой,

А тучка просыпалась градом.

 

12.02.2001

 

Home Page

 

5105     УЛАСНЫ ШЛЯХ

 

Я бiтымi шляхамi не пайду,

Знайду уласны свой абавязкова.

На шчасце толькi або на бяду?

Але аб гэтым iншая размова.

 

12.02.2001

 

Home Page

 

5106     ЗАЛАТЫ ЧАС

 

Маладосць даўно за паваротам,

I яе уцех не паўтарыць,

Лепш не пакiдаць любоў на потым,

Залаты час даны, каб любiць.

 

13.02.2001

 

Home Page

 

5107     МОЦ КРЫЛАЎ

 

Як заўчасна падлётак iмкнецца з гнязда,

Каб свабоды пазнаць асалоду,

Ён становiцца хутка ахвярай ката,

Крылаў моц трэба мець для палёту.

 

13.02.2001

 

Home Page

 

5108     ЖЫЦЦЁВЫЯ СЦЮЖЫ

 

Пранеслiсь жыццёвыя сцюжы,

I снегам засыпала шлях,

Ды сняцца вясновыя ружы

I снег ад рамонак ў лугах.

 

13.02.2001

 

Home Page

 

5109     ПРОШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ

 

Ни слова не спрошу я о тебе,

Потухший взгляд упрямо в землю спрячу,

Ты душу не тревожь в моей борьбе,

Я по любви прошедшей не заплачу.

 

13.02.2001

 

Home Page

 

5110     УЛАДА ЛЁДУ

 

Зiмой ў мароз зрабiўся лёд з вады,

I гаспадарыць стаў вакол упарта,

Але вясна здарылась, як заўжды,

I ўлада лёду апынулась жартам.

 

13.02.2001

 

Home Page

 

5111     СЛЁЗЫ НА СНЕЗЕ

 

Летнiх не будзе уцех,

Там, дзе няма месца згодам,

Падаюць слёзы на снег,

Хутка становяцца лёдам.

 

14.02.2000

 

Home Page

 

5112     РЫХЛЫЙ ЛЁД

 

Летом знала лучший брод,

Зимний путь прекрасный,

Но весною рыхлый лёд,

Для судьбы опасный.

 

14.02.2000

 

Home Page

 

5113     УГОДЛIВЫ РУЧАЙ

 

Ручай iмкнуўся у далiну,

Не ведаў, што прыйдзе бяда,

Ён з рэчышча выносiў глiну,

Ды ссох, бо скончылась вада.

 

14.02.2001

 

Home Page

 

5114     КРЫНIЦА АДНОСIН

 

Сканчаецца заўсёды навальнiца,

Праб'юць маланкi, потым перуны,

Ў адносiнах замуцiцца крынiца,

І ў iх ужо няма былой цаны.

 

15.02.2001

 

Home Page

 

5115     КАХАННЕ ЎДАЛЕЧЫНI

 

Павернецца калi лёс бокам чорным,

Без зорак ночы i без сонца днi,

Стаць можна абыякава-пакорным,

Але каханне ўжо ўдалечынi.

 

15.02.2001

 

Home Page

 

5116     ПРАЙСЦI ПА КАНАТУ

 

Лёс зменлiвы i непадобны ў каханнi,

Кахаць – па канату прайсцi,

Высока ляцiць журавель у чаканнi,

Сiнiца даецца ў жыццi.

 

15.02.2001

 

Home Page

 

5117     НЕ РАЗГЛЯДЗЕЦЬ

 

Вакол раскiнуўся туман,

Iмжа вiсiць, абрыдла слота,

Не разглядзець шлях: дзе падман,

А дзе цудоўная пяшчота.

 

15.02.2001

 

Home Page

 

5118     ЛЮБОЎ РУЖЫ

 

Рамонак многа на мяжы,

Iх падабенства мару душыць,

Хачу мець радасць для душы:

Любоў цудоўнай белай ружы.

 

15.02.2001

 

Home Page

 

5119     ПУСТАЗЕЛЛЕ

 

Знiшчалi заўжды пустазелле упарта,

Каб чыстаю стала ралля,

Ды спёка пачала пячы не на жарты:

Без вiльгацi ссохла зямля.

 

15.02.2001

 

Home Page

 

5120     СЦIПЛАЯ

 

Вы такая сцiплая, трохi сарамлiвая,

I таму, напэўна, цяжка адшукаць

Шлях такi, дзе скончыцца доля нешчаслiвая,

Дзе вас будуць песцiць, лашчыць i кахаць.

 

15.02.2001

 

Home Page

 

5121     ЦЯГНIКI

 

Пранеслiся гады, як цягнiкi,

I з радасцi груз везлi, i з напасцi,

Але яшчэ дагэтуль нiякi

Супынкi не сустрэў пад назвай «Шчасце».

 

16.02.2001

 

Home Page

 

5122     ЦУДОЎНЫ ШЛЯХ

 

Я ў марах iду па цудоўным шляху,

I радасць ствараю ў уяве,

У думках шчаслiвай заўжды быць магу,

Хоць шчасця няма ў самай справе.

 

16.02.2001

 

Home Page

 

5123     ВЫНIК У КАХАННI

 

Стрымаць немагчыма плынь бурнай ракi,

Разбурыць любую плацiну,

I вынiк ў каханнi таксама такi,

Калi замiнаць моцна сыну.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5124     ВЫСОКI ПАЛЁТ

 

Сонца ласкавае ззяе заўжды,

Як палёт вельмi высокi,

Бо на шляху нi бяды, нi нуды,

Не замiнаюць аблокi.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5125     У ЛЕТУЦЕННЯХ

 

Лячу ў летуценнях бясконца,

Бо iх удалось зберагчы,

Мне ўдзень усмiхаецца сонца,

I зорачкi свецяць ўначы.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5126     ВЫСОКАЯ ЦАНА

 

Заўсёды ў праўдзiвага слова

Высокая вельмi цана,

Зiмоваю стане размова,

Будуецца з лёду сцяна.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5127     ХЛЕБ ПАЭЗII

 

Адвечныя любоўныя праблемы,

Яны старыя, нiбы боскi свет,

Але даюць бяконца вершу тэмы,

Без хлеба не застанецца паэт.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5128     НАХАБНЫ АСОТ

 

Шмат сiл патрэбна аддаваць штогод,

Iначай ураджай мець не прыйдзецца,

Але нахабны сам расце асот,

I знiшчыць яго рэдка удаецца.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5129     ХАПАЛА СВЯТЛА

 

Былi буры i туманы,

Ды хапала нам святла,

Ад твайго кахання п'яны,

Хоць зiма ў жыццё прыйшла.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5130     ЛАНЦУГI ШЛЮБУ

 

Да мяне каханне тлее,

Хай бы лепш кахаў другi,

Ды душа не разумее,

Што ёсць шлюбу ланцугi.

 

18.02.2001

 

Home Page

 

5131     ЧОВЕН ШЧАСЦЯ

 

Човен шчасця рвецца плысцi,

Ды на рэчцы мелiна,

Не знайсцi пакуль што выйсце.

Мо паводку дасць вясна?

 

18.02.2001

 

Home Page

 

5132     ХАЛОДНЫ ПОПЕЛ

 

Гарыць касцёр i полымя шугае,

Iскрынак зачароўвае палёт,

Ды вынiк сумны у канцы чакае,

Халодным стане попел, нiбы лёд.

 

18.02.2001

 

Home Page

 

5133     ПАВАРОТЫ ЖЫЦЦЯ

 

Жыццё на паваротах ставiць вехi,

I нават праз гады iх не забыць,

Ды больш той паварот дае уцехi,

Якi дазволiў песцiць i любiць.

 

18.02.2001

 

Home Page

 

5134     ПРЫГАЖОСЦЬ МАТЫЛЬКА

 

Ўдзень матылёк падобны на вясёлку,

Ды прыгажосць не разглядзець ўначы,

Пры вогнiшчы глядзець на ўзор без толку,

Ён крылы можа моцна абпячы.

 

18.02.2001

 

Home Page

 

5135     ТЕНЬ ОБИДЫ

 

Хороших дел не помнят никогда,

Они стремглав теряются из вида,

Но не сотрут из памяти года,

Коль проскользнула, словно тень, обида.

 

18.02.2001

 

Home Page

 

5136     ПЯШЧОТНЫ ПАЦАЛУНАК

 

Я не прашу твайго кахання, не прашу,

Як i раней, iдзi сваiм кiрункам,

Ды зберажы ад халадоў маю душу,

Сагрэй яе пяшчотным пацалункам.

 

19.02.2001

 

Home Page

 

5137     ТРОПА ЛЮБВИ

 

Не вышла на любовную дорогу,

И заблудились радости вдали,

Душа грустит, и сердце бьёт тревогу,

Хотя б нашлась теперь тропа любви.

 

19.02.2001

 

Home Page

 

5138     ДУБОК

 

Жолуд на зямлю упаў няшчасны,

Мерз пад снегам, пад дажджамi мок,

Але дзень прыйшоў вясновы ясны,

I з яго праклюнуўся дубок.

 

19.02.2001

 

Home Page

 

5139     КАЧКА I ВЕРАБЕЙ

 

Тлустай качцы верабей зайздросцiў,

Ды пранеслась хуткая вясна,

Ўвосень засталiся з яе косцi,

Мае ў паляваннi кошт яна.

 

19.02.2001

 

Home Page

 

5140     ЧАС РАЗЛУКI

 

Я рукi пакладу табе на плечы,

Ў блакiт вачэй глыбокi пагляджу.

Разлукi час збярог або знявечыў

Тваю, як росы, чыстую душу?

 

19.01.2001

 

Home Page

 

5141     РАДАСЦЬ

 

Дапякае марозам i снегам зiма,

Ды душа iншым шчасцем сагрэта,

Яна радасць ў сабе адшукала сама:

Успамiны мiнулага лета.

 

19.02.2001

 

Home Page

 

5142     ПАЧВАРА

 

Адна i тая ж, тоесная хмара,

Iдуць з яе дажджы або снягi,

Хоць лiчаць часам, што яна пачвара,

Ды вiнаваты, пэўна, ў тым другi.

 

19.02.2001

 

Home Page

 

5143     ГОРКI СУМ

 

Лёс апынуўся жорсткiм i нямiлым,

Праклалi бiты шлях праз мураву,

I стала мурава дарожным пылам,

Глядзiць пыл з горкiм сумам на траву.

 

20.02.2001

 

Home Page

 

5144    ПРЫВАБНАЯ СЦЯЖЫНКА

 

Прыгожай была i прывабнай сцяжынка,

Адзiн я па ёй хадзiць мог,

Здарылась бяда, i прапала замiнка

Для iншых спакуслiвых ног.

 

20.02.2001

 

Home Page

 

5145     ЗАКОН ПРЫГАЖОСЦI

 

Цудоўна квiтнела чырвоная ружа,

Штодня распускаўся бутон,

Знявечыла кветкi асенняя сцюжа,

Такi прыгажосцi закон.

 

20.02.2001

 

Home Page

 

5146     АСЕННЯЯ СЛОТА

 

Прабегла вясна, i асенняя слота

Сустрэлася мне на шляху,

Сцяжыначка лёсу забегла ў балота,

I выйсця знайсцi не магу.

 

20.02.2001

 

Home Page

 

5147     КРЫВАВАЯ ДРАМА

 

Знiшчаюць адных, яны нiшчаць таксама,

Пажыў – i iдзi ў небыццё,

Навокал праходзiць крывавая драма,

Якая завецца жыццё.

 

20.02.2001

 

Home Page

 

5148     ВЫНIК РЭВАЛЮЦЫЙ

 

Знявечылiсь духоўнасць i мараль,

Цудоўныя здабыткi эвалюцый,

Але так i павiнна быць, на жаль,

Такi заўсёды вынiк рэвалюцый.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5149     IНШЫ КУМIР

 

Спявае аб пачуццях ўзнёслых лiра

I знемагае цяжка ад нягод,

Прыйшла любоў да iншага кумiра:

Гарэлку выбраў для сябе народ.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5150     ПАЛАМАНЫЯ ЛЁСЫ

 

На сумным жыццёвым шляху гладкi лёд,

А часам ўзнiкаюць таросы,

Не можа быць цалкам шчаслiвым народ,

Як ёсць паламаныя лёсы.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5151     АКНО ГIСТОРЫI

 

Я гляджу ў гiсторыi акно,

На душы разгубленасць i скруха,

Бачу вельмi сумнае кiно,

Бо мяце бясконца завiруха.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5152     ЗIМОВАЯ ТУГА

 

Бачу ў мроях белыя рамонкi,

Хоць цяпер вакол ляжаць снягi,

Адчуваю лета голас звонкi,

I зiмовай больш няма тугi.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5153     ХАЧУ СПАДЗЯВАЦЦА

 

Бушуюць жыццёвыя хвалi,

Аж часам ад жаху крычу,

Надзей яны шмат пахавалi,

Але спадзявацца хачу.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5154     САГРЭЕ ВЯСНА

 

Душу абпякалi марозы,

Зiма лютавала спаўна,

Ды зноў зелянеюць бярозы,

Сагрэе натхненнем вясна.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5155     БАЛЬЗАМ НА РАНУ

 

Каханне прыйдзе нечакана,

Аб гэтым не ведаеш сам,

Душа, як адкрытая рана.

Цi будзе ёй даны бальзам?

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5156     ВЯСНОВЫЯ СЛЁЗЫ

 

Заплакалi сокам бярозы,

Струменьчык бяжыць, як рака,

Вясновыя чыстыя слёзы

Iм жорсткая чынiць рука.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5157     ПУТЬ В АД

 

Мелькают года, как мгновенья,

Когда обернёшься назад,

Ни радости, ни вдохновенья,

Наверное, путь идёт в ад.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5158     ПРАВА ВЫБАРУ

 

Слёз не выплачу i не выпару,

Бачу мiлага толькi ў сне,

Але ёсць ў мяне права выбару,

З тых нялюбых, нягожых мне.

 

21.02.2001

 

Home Page

 

5159     СЛЯДЫ КАХАННЯ

 

Сляды кахання снегам замяло,

I я не пазнаёмiўся з табою,

Чакаю, каб хутчэй прыйшло цяпло,

Хачу яшчэ сустрэць цябе вясною.

 

22.02.2001

 

Home Page

 

5160     ЖАДАНАЕ ДА БОЛЮ

 

Каханне – нiбы кайданы,

Страчаеш канчаткова волю,

Але яму няма цаны,

Яно – жаданае да болю.

 

22.02.2001

 

Home Page

 

5161     МУХА Ў МЁДЗЕ

 

Прывабны i жаданы мёд,

Яго спрабуюць пры нагодзе,

Ды ў iм вытокi ўсiх нягод:

Страчае волю муха ў мёдзе.

 

22.02.2001

 

Home Page

 

5162     СУХI ЛIСТ

 

Любоў закружыць, нiбы лiст сухi,

Якi плыве бязвольна ўнiз па плынi,

Бязгрэшнай можа быць i мець грахi,

Ды рэчышча ўсё роўна не пакiне.

 

22.02.2001

 

Home Page

 

5163     СПАКУСА

 

Спакусы. Іх безлiч ў жыццi,

Бясконца мiж iмi блуканне,

Ды каб асалоду знайсцi,

Адну трэба выбраць – каханне.

 

22.02.2001

 

Home Page

 

5164     ЦАНА КАХАННЯ

 

Каханне падобна вiну,

I цягне к сабе, як прынада,

Ды хутка страчае цану,

Як надта яго забагата.

 

22.02.2001

 

Home Page

 

5165     НЯЛЁГКАЯ НОША

 

I замець прыйдзе, i пароша,

Не ўсё ў гаi спеў салаўя,

Каханне – нялёгкая ноша,

Ды цягнуць яе, бо свая.

 

22.02.2001

 

Home Page

 

5166     ПЕРШАЯ ПАРОША

 

Снягамi пакрылiся любыя гонi,

Ўвайшлi у душу халады,

I першай парошай засыпала скронi,

Бо восень пайшла назаўжды.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5167     ЗГАС АГОНЬ

 

Рана вiхуры прынеслi марозы,

Iх адчувае далонь,

Лёдам становяцца думкi i слёзы,

Згас у кахання агонь.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5168     СУХIЯ ДРОВЫ

 

Маю сухiя для вогнiшча дровы

I для распалкi лаўжы.

Хто ў час трывожны, халодны, суровы

Чыркне запалкай ў душы?

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5169     НАВАЛЬНIЦА

 

Часта вясна сэрцу любая снiцца,

Подыхi цёплых вятроў,

Бо нечакана прыйшла навальнiца

I разбурыла любоў.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5170     МЯЖА ТРЫВАННЯ

 

Бура бушуе, аж гнецца да долу

Ў цяжкiх пакутах душа,

Простую ведаць не хоча умову:

Ёсць для трывання мяжа.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5171     ЦУД У ДУШЫ

 

Часам патрэбна душы навальнiца,

Каб змыць шэры пыл, чорны бруд,

Ў вынiку шчасце вясёлкай iскрыцца,

Ў душы адбываецца цуд.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5172     КВЕТКА КАХАННЯ

 

Хадзiла лясамi, палямi, лугамi,

Каб кветку кахання знайсцi,

Шмат кветак стаптала ў шляху пад нагамi,

Здараецца так у жыццi.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5173     ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА

 

Я чула аб дзiўнай, як цуд, асалодзе,

I ў нетры кахання зайшла,

Каб папапраць-кветку знайсцi пры нагодзе,

Спаткалась адна крапiва.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5174     СТРАСЦI

 

Калi паставiць ў посуду ваду

I вогнiшча вялiкае раскласцi,

То закiпiць. На шчасце цi бяду,

Заўжды разаграваюць моцна страсцi.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5175     БОЛЬ

 

Фiзiчны боль – як быццам i не боль,

Яго заўжды ператрываць гатовы,

Ды раз'ядаюць душу, нiбы моль,

Агiдныя, абразлiвыя словы.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5176     ХВАЛI ПЯШЧОТЫ

 

Пяшчоты хвалi з радасцю лаўлю,

Яны, як божы дар, нябачна льюцца,

Глядзець у глыбiню вачэй люблю...

Звiнiць будзiльнiк, i пара прачнуцца.

 

23.02.2001

 

Home Page

 

5177     ЖЫЦЦЯЗДОЛЬНАСЦЬ

 

Чаму каханне гiне, як трава?

Бо зберагаць не ўмеў або не ўмела,

Яно павiнна жыць не год, не два,

Такiм быць жыццяздольным, нiбы дрэва.

 

24.02.2001

 

Home Page

 

5178     ДБАЙНЫ КОМПАС

 

Каханне – дбайны компас у жыццi,

Каб аптымальны вызначыць напрамак,

Ўсё роўна, без яго куды iсцi,

Бо на шляху калдобiн шмат i ямак.

 

24.02.2001

 

Home Page

 

5179     АХВЯРА БЕЗАДКАЗНАСЦI

 

Як без кахання згодная да шлюбу,

Сям'я не здатна быць магутнай парай,

А загадзя гатуецца на згубу,

Каб стаць ад безадказнасцi ахвярай.

 

24.02.2001

 

Home Page

 

5180     СОНЕЧНЫ ДЗЕНЬ

 

Бясконца рады сонечнаму дню,

Душа каб пела, як у маладосцi,

Прыемна абагрэцца ля агню,

Калi яго ў душы запалiць хтосьцi.

 

24.02.2001

 

Home Page

 

5181     КРОК ДА ЗГУБЫ

 

Калi зайшоў ў балота незнарок,

То перайсцi не трэба намагацца,

Бо на шляху да згубы кожны крок,

Адразу лепш на цвёрды грунт вяртацца.

 

24.02.2001

 

Home Page

 

5182     ВОДАР КАХАННЯ

 

Каханне пiлi з срэбраных крынiц,

I адчувалi дзiўны смак малiны,

Цудоўны водар чэрвеньскiх сунiц

Знiк, бо няма яго у журавiны.

 

24.02.2001

 

Home Page

 

5183     ЦЯЖКI ЎРАДЖАЙ

 

Схiлiлась калоссе над нiвай,

Не бачны iм больш небакрай,

Iх доля была нешчаслiвай,

Бо цяжкi саспеў ураджай.

 

25.02.2001

 

Home Page

 

5184     ПЫХА

 

Шыпулькам з пыхаю казалi лiсты дуба,

Шырэй яны i значна прыгажэй,

Ды позняй восенню да iх падкралась згуба,

I знiклi пад сумётамi завей.

 

25.02.2001

 

Home Page

 

5185     КРОПЕЛЬКА

 

Вiсела кропелька расы, вясёлкай ззяла,

Цудоўны лёс адкрыўся ёй ў жыццi,

З травiнкi ў лужыну ад ветрыку упала,

Была i знiкла, следу не знайсцi.

 

25.02.2001

 

Home Page

 

5186     ВЕРАБ'I

 

Вялiкiх i прыгожых птушак шмат,

Але яны у вырай адлятаюць,

Пакуль вясною вернуцца назад,

То вераб'i душу атаграваюць.

 

25.02.2001

 

Home Page

 

5187     ЦВЕТЕНИЕ

 

Уж розы отцвели, ушли проблемы,

Но не прошло цветенье до конца,

Цвести начнут ещё и хризантемы,

Ведь молоды, как в юности, сердца.

 

25.02.2001

 

Home Page

 

5188     КОЛЬКI ЁСЦЬ?

 

Уцякаюць гады i стагоддзi,

А наперадзе колькi iх ёсць?

Робiм шкоду бясконца прыродзе,

Бо знiшчаем яе прыгажосць.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5189     ЧАРОМХАВЫ ХОЛАД

 

Бэз адцвёў, чаромха халадзiла,

Сэрца знемагае ад тугi,

Бо сваё каханне я згубiла,

Цвет яго зламаў сабе другi.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5190     КВЕТКА ШЧАСЦЯ

 

Кветку шчасця я шукала ў лузе,

Ў лесе, ў полi бегла па мяжы,

Але падказаў з буслянкi бусел:

«Шчасце трэба будаваць ў душы.»

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5191     БУРА

 

Ад буры паднялiся хвалi,

Яе выклiкае мана,

Хоць човен яны разгайдалi,

Але не пусцiлi да дна.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5192     СПАЗНIЛАСЬ

 

Як ссохла ўсё ад спёкi, дождж пайшоў,

Ды ўжо бяда вялiкая здарылась,

Не здатна ашчаслiвiць i любоў,

Калi яна бяссорамна спазнiлась.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5193     НАВАЛА

 

Бег цiхi, чысты, нiбы шкло, ручай,

Хацеў дажджу, вады здавалась мала,

Пранесся лiвень, i прыйшоў адчай,

Бо бруд прынесла страшная навала.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5194     СУНIЧНАЯ ПАЛЯНА

 

Сунiцы скардзiлiсь на сосны нездарма,

Бо сонейка у iх занадта мала,

Лес спiлавалi, i зусiм яго няма,

Сунiчная паляна з iм прапала.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5195     КУСТ РУЖЫ

 

Зрывалi кветкi, гараваў куст ад пакут,

Здавалась, што канца няма абразам,

Ды назаўсёды знiк чырвонай ружы цуд,

Бо плуг рашыў усе праблемы разам.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5196     МЯЖА

 

Раз або два штогод аралi поле,

Ды добра ўсталявалася мяжа,

Хоць не радзiла ураджай нiколi,

Не мела здзекаў цела i душа.

 

27.02.2001

 

Home Page

 

5197     ВЯРШЫНI МАР

 

Вяршынi моцна вабiлi бясконца,

Яны былi вяршыняй ўзнёслых мар,

Здавалась, там заўсёды ззяе сонца,

Але яны ў снягах i шапках хмар.

 

27.02.2001

 

Home Page

 

5198     ЯК ПТУШАЧКА

 

Нiяк не расцягнуць звыш нормы гумку,

Заўжды гранiцу моцнасцi мiне,

Як птушачку, злавiць нялёгка думку,

Калi яна ляцiць амаль што ў сне.

 

27.02.2001

 

Home Page

 

5199     ЦВЕТЫ

 

Цветы сопровождают счастье,

И радость бурную побед,

В дни беспросветного ненастья

На гроб роняют алый цвет.

 

27.02.2001

 

Home Page

 

5200     ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

 

Любовь слепа, и ей не надо

Уж очень зоркие глаза,

Она, как цвет весенний сада,

Природы дивной чудеса.

 

27.02.2001

 

Home Page     Верш 5201

 

 

 

Hosted by uCoz