Вершы аб каханні, шчасці, лёсе і жыцці (5801-5900)

 

Анатолій Балуценка

http://ab1tt.narod.ru

 

 

5801     РЕКА ЖЕЛАНИЙ

 

Меня уж давно не целует,

Объятий страда далека,

Мой милый другую милует,

Иссохла желаний река.

 

19.05.2001

 

Home Page

 

5802     СКАЗЫ ЖЫЦЦЯ

 

Пэўна, лепей нам быць паасобку,

Каб благога не мець набыцця,

Памiж намi паставiць лепш кропку,

Хай разыдуцца сказы жыцця.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5803     СПЯКОТА

 

Грэла сонейка ласкава,

Ўгору радасць узняла,

Ды спякота дакучала,

Хай бы сцюжа лепш прыйшла.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5804     ХОЧАЦЦА ВЯСЁЛКI

 

Абрыдла непагадзь працяглая ў душы,

Вясёлкi хочацца i сонечнага ззяння,

Хутчэй з табой каб сталi мы, як спарышы,

Бо пакутую я без палкага кахання.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5805     МУЖНЫЯ СЫНЫ

 

Не разарваць нiколi ланцугi,

Калi змiрыцца цiха з кайданамi,

Пакорлiвы адзiн, рве сталь другi,

Радзiма слаўна мужнымi сынамi.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5806     ШЛЯХ УСХОДУ

 

Заходзiць сонца – смутак у вачах,

Счарнелi горы, ў цемразi далiны,

Але усход пачне калiсьцi шлях,

Заззяе зноўку сонца для краiны.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5807     ДАЛЯГЛЯДЫ

 

Не вельмi важкi аргумент падман,

Ды маняць, берагуць свае пасады,

Знiшчае праўда i густы туман,

Адкрыць каб для народа далягляды.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5808     СВОИ И ЧУЖИЕ

 

Всегда ответит скрипка только скрипке,

Трубе горластой – звонкая труба,

Своим подарят радость и улыбки,

С чужими идёт жёсткая борьба.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5809     ПУТЬ В АД

 

Я, от любви к тебе сгорая,

Одной улыбке был бы рад,

Желал щедрот земного рая,

Но ты мне путь открыла в ад.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5810     ВЕТЕРОК

 

Ветерок несётся по лугам

В поисках красы и аромата,

Он благоволит к одним цветам,

Трав ему некошеных не надо.

 

20.05.2001

 

Home Page

 

5811     ДЗIЎНЫ СОН

 

Сон дзiўны бачыў: кукарэкаў звонка,

Хоць больш прывабны трэлi салаўя,

Бо песня, як каштоўная скарбонка,

Павiнна быць у кожнага свая.

 

21.05.2001

 

Home Page

 

5812     КРЫНIЦА I РАКА

 

Як раса, вада ў ёй серабрыцца,

Дно яе з бялюткага пяску,

Ўсiх няздатна наталiць крынiца,

Спадзяванне толькi на раку.

 

21.05.2001

 

Home Page

 

5813     ТРАВА I ВЕРАСЫ

 

Цвiла трава i марыла аб шчасцi,

Ды на зямлю упала ад касы.

Чаму зусiм не ведаюць напасцi,

Квiтнеюць нават ўвосень верасы?

 

21.05.2001

 

Home Page

 

5814     ХУТКАПЛЫННЫЯ ГАДЫ

 

Бяжыць ручай, не ведае куды,

Каб знiкнуць, к рэчцы выбраў ёй дарогу,

Спяшацца хуткаплынныя гады,

Але куды, вядома толькi Богу.

 

21.05.2001

 

Home Page

 

5815     ДЗЯКАВАЦЬ

 

Нясцiплых вельмi многа ёсць патрэб,

Ды мець iх трэба ўтаймаваць жаданне,

А дзякаваць лепш за надзённы хлеб

I, значна больш, яшчэ за iснаванне.

 

21.05.2001

 

Home Page

 

5816     ЛОДОЧКА ЛЮБВИ

 

Волна бежит и лодочку качает,

Переплывём ли реченьку сейчас?

Пусть буря или мель не повстречает,

Чтобы запал любовный не угас.

 

21.05.2001

 

Home Page

 

5817     ЖАЛКИЕ КРОХИ

 

Весною о счастье поют соловьи,

Оно не всегда плодоносит,

И осенью крохи его журавли

С собою на крыльях уносят.

 

22.05.2001

 

Home Page

 

5818     ВЕРА

 

Поверили и бурно расцвели

Весною ранней абрикосы,

Замёрзли цвет и листья, и в любви

От веры могут быть морозы.

 

22.05.2001

 

Home Page

 

5819     ГЛЯДЖУ НАПЕРАД

 

Сляды мае запарушыла часам,

Iх нельга разглядзець ўдалечынi,

Ды да жыцця я быў заўсёды ласым,

Гляджу наперад ў будучыя днi.

 

22.05.2001

 

Home Page

 

5820     СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫНИ

 

На Запад ветер их унёс,

Туда другие смотрят в оба,

Дерёт, как сидоровых коз,

Советских женщин вся Европа.

 

22.05.2001

 

Home Page

 

5821     КЛЕЙ КАХАННЯ

 

Лёс раскалоўся на кавалкi

Ад доўгiх студзеньскiх завей,

Знайду вясною для папраўкi

Пяшчотнага кахання клей.

 

23.05.2001

 

Home Page

 

5822     ЧОРНЫ ЦЕНЬ

 

I ў светлы прыветлiвы сонечны дзень

Здараюцца часам мiнуты,

Астудзiць душу, нiбы лёд, чорны цень

I болем кране ад пакуты.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5823     АДНОСНАСЦЬ ЧАСУ

 

Бяжыць, як паток з гор, няўрымслiвы час,

Калi у жыццi ёсць турбота,

Калi ж прагарэў iмпэт моцны i згас,

Стаiць час, як быццам балота.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5824     ЧАРОЎНЫ ШЛЯХ

 

Калi на душы цяжкi боль ад тугi,

Жыццёвы шлях слiзкi ад слоты,

Iснуе заўжды шлях чароўны другi,

Дзе ўдосталь любвi i пяшчоты.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5825     ЦВЕТЕНИЕ

 

Отцвела мгновенно радость,

Зацвела печаль.

Ах! Какая была сладость,

Но умчалась вдаль.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5826     СКРЫЖАВАННЕ

 

Выйшла я на скрыжаванне,

Выбраць не магу:

Стрэну дзе сваё каханне,

Дзе знайду тугу?

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5827     ВЁСНЫ

 

Праходзяць вёсны чарадою,

Абрыдла мне iх сустракаць,

Бо цяжка са сваёй бядою,

Вясна, а некага кахаць.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5828     САПРАЎДНАСЦЬ

 

Чамусьцi чорная рэальнасць,

Цi той шлях выбраць, цi другi,

Бо толькi ў мроях аптымальнасць,

Ў сапраўднасцi – любы благi.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5829     ДНИ ЖИЗНИ

 

Бегут дни быстро, словно муравьи,

Привычною тропою муравьиной,

Одни свой путь уж до конца прошли,

Черёд других – идти дорогой длинной.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5830     КОРАБЛИ СВОБОДЫ

 

Беречь свободу не умели,

А, может, просто не смогли,

Встречают постоянно мели

Свободы нашей корабли.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5831     ЧУЖОЕ ШЧАСЦЕ

 

Цягнусь рукой, чужое вабiць шчасце,

Сваё даўно пакiнула мяне,

Я не iмкнусь зусiм яго украсцi,

Няхай цяплом душу маю кране.

 

24.05.2001

 

Home Page

 

5832     НЯМА АБАРОНЫ

 

Ад лома няма абароны,

Руйнуе любыя замкi,

Таксама мужчына ўлюбёны

Упарты ў каханнi такi.

 

25.05.2001

 

Home Page

 

5833     НЕВИДИМОЕ СЧАСТЬЕ

 

Не взять рукой, хоть счастье где-то рядом,

Не посмотреть его, не удержать,

Невидимое счастье – словно атом,

Есть путь к нему – молекулу создать.

 

25.05.2001

 

Home Page

 

5834     УЗДЫМ У ДУШЫ

 

Мядовыя лугi, ў блакiце неба,

I рэчкi плынь у ззяннi залатым,

Душы натхнення лепшага не трэба,

У ёй ад дзiўнай прыгажосцi ўздым.

 

25.05.2001

 

Home Page

 

5835     ВЕСЕННИЕ ЛУГА

 

Луга весенние в цветеньи

Зовут, как первая любовь,

И поднимают настроенье,

Как от прекрасных нежных слов.

 

25.05.2001

 

Home Page

 

5836     МЭТА

 

Хай злы вецер на дол мяне кiне,

Паднiмаюсь, упарта iду,

Пакуль сэрца маё не астыне,

Пакарыць намагаюсь мэту.

 

25.05.2001

 

Home Page

 

5837     В НЕВОЛЕ

 

Не поёт, а плачет соловей

В золотой, но очень тесной клетке,

Он свободой дорожил своей,

Но силок жестокий был и меткий.

 

26.05.2001

 

Home Page

 

5838     ДОЖДЖ ПЯШЧОТЫ

 

Калi дажджу не будзе доўгi час,

Ссыхае i магутная крынiца,

Пяшчоты дождж душу ўратуе ўраз,

Каб радасцю i шчасцем наталiцца.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5839     ДЫВАНЫ ЧАСУ

 

Адзiн дыван, пасля зусiм другi

Час хутка рассцiлае пад нагамi,

Вясновых кветак белыя снягi

Зiмовымi змяняюцца снягамi.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5840     ЛЮБОВЬ СОГРЕЕТ

 

Хоть тлеет слабая надежда,

Шанс каждый дорог всё равно,

Любовь согреет, как одежда,

Душа холодная давно.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5841     КРЫЛАТЫ ВЕРАБЕЙ

 

Сядзiць у шчыльнай клетцы салавей,

Гаспадару пяе ўвесь час рулады,

А вольны незалежны верабей

Цырыкае, што хоча, бо крылаты.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5842     ГАНАРЛIВАЯ ПШАНIЦА

 

Залатая цвёрдая пшанiца

Жыта зневажала, як магла,

Не дарэчы вельмi ганарыцца,

Бо, як жыта, пад сярпом лягла.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5843     СВАЯ ДУМКА

 

Хто кажа «Не», дзе хочуць «Так» пачуць,

I «Так» заўжды, дзе толькi «Не» жадаюць,

Не коцiцца пакорлiва, як ртуць,

Таго часы нялёгкiя чакаюць.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5844     У ЧАС

 

Лепш вады заўсёды хлебны квас,

Нават можна iм падсiлкавацца,

Прыгажосцi не шкадуе час,

Ў час патрэбна ёю скарыстацца.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5845     ДОРОГА СУДЬБЫ

 

Пускай умчит меня дорога вдаль,

Чтоб изменилась жизнь, хотя немного,

На радости хочу сменить печаль,

Способна дать их мне судьбы дорога.

 

28.05.2001

 

Home Page

 

5846     ПУСТЫНЯ

 

Ў дуброву мяне думкi завялi,

Як быццам бы я лёсу гаспадыня,

Цудоўных месц ёсць многа на Зямлi.

Чаму ж вакол мяне заўжды пустыня?

 

28.05.2001

 

Home Page

 

5847     САЛОДКI ЛЁС

 

I лёс салодкi часам горкi,

Кiдае чорны цень на твар,

Ўдзень сонца свецiць, ноччу зоркi.

Ды як пазбавiцца ад хмар?

 

28.05.2001

 

Home Page

 

5848     ШЛЯХ ЛЁСУ

 

Чакала лёс я залаты,

Ды пад нагамi толькi слота,

Завёў шлях лёсу ў нiкуды,

I выйсця не знайду з балота.

 

28.05.2001

 

Home Page

 

5849     ШЧАСЦЕ АДВЯРНУЛАСЯ

 

Мужчыны беларускiя, на жаль,

Гарэлку смокчуць, як ваду, бязбожна,

I шчасце адвярнулася амаль.

Адкуль жанчынам быць шчаслiвым можна?

 

28.05.2001

 

Home Page

 

5850     КОНИ МЕЧТЫ

 

Моей мечты заветной кони

Бегут, лишь слышен звон копыт,

На сердце радость от погони,

К мечте путь полностью открыт.

 

28.05.2001

 

Home Page

 

5851     ДЗЯЛIЦЦА РАДАСЦЮ

 

Лепей радасцю дзялiцца,

Чым кавалачкам бяды,

Добра шчасцем наталiцца,

Ды яно ёсць не заўжды.

 

28.05.2001

 

Home Page

 

5852     ПРАРОКI

 

Палёт думкi занадта высокi,

Ды не слухаюць праведных слоў,

Не патрэбны нiколi прарокi,

Iх знiшчалi з бiблейскiх часоў.

 

28.05.2001

 

Home Page

 

5853     ПАЦАЛУНАК

 

Цалаваў мяне палка другi,

Але быў, як цудоўны дарунак,

Сапраўды для душы дарагi

Сцiплы, iншы зусiм, пацалунак.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5854     МАРЫ I ЯВА

 

Не даюць спакою мары,

Ў марах – рыцар малады,

Вiртуальныя пажары

Ява гасiць без вады.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5855     ЦЕНЬ

 

Калi ў душы бясконцы цень,

Яна то плача, то рыдае,

Хоць поруч сонечны прамень,

Ды ён ў душу не заглядае.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5856     КВIТУЧЫ МАЙ

 

Цудоўны, светлы май заўжды,

Чароўныя яго гадзiны,

Ён упрыгожвае гады,

Ў жыццi квiтучы май адзiны.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5857     ХАЧУ СОНЕЙКА

 

Хай хмары ходзяць над зямлёй,

I моцны вецер дзьме iмклiва,

Хачу, каб у душы маёй

Бясконца сонейка свяцiла.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5858     ГОРДЫ ЛЁС

 

Непадуладны горды лёс

Змяняе часта свой кiрунак,

То пройдзе шляхам горкiх слёз,

То дасць чароўны падарунак.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5859     НЯЎЛОЎНАЕ ШЧАСЦЕ

 

Я шчасця кропелькi шукаў,

Яно няўлоўным мне здавалась,

Памiж дзвюх сосен заблукаў,

Пад трэцяй шчасце адшукалась.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5860     ПАРА ВЯСНЫ

 

Ўтаймуе час вятры i навальнiцы,

Маланкi згаснуць, знiкнуць перуны,

Заб'юць зноў шчасця чыстыя крынiцы,

I прыйдзе у душу пара вясны.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5861     ДЗIВОСНАЯ ЛЮБОЎ

 

Iдзем зачараваныя па пожнi,

Квiтучая вясна вярнулась зноў,

Пакуль жывеш, не можа быць апошняй

Дзiвосная чароўная любоў.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5862     ПУСТОЦВЕТ

 

Неопылённый яблонь цвет

Упал на землю, сбитый градом,

Бывает жизнь, как пустоцвет,

Когда любимого нет рядом.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5863     ОБЪЕДКИ

 

На меня ты взгляд бросаешь меткий,

Но любовь другому отдала,

Мне не нужны жалкие объедки

С барского богатого стола.

 

29.05.2001

 

Home Page

 

5864     СУПОЛКА

 

Я не хачу цярпець iмжу,

Хачу блакiт або вясёлку,

I рамантычную душу

Люблю, ствараю з ёй суполку.

 

30.05.2001

 

Home Page

 

5865     ПОГЛЯДЫ

 

Рашуча вельмi, як на стрэлках цягнiкi,

Каб рух быў i бяспечны, i iмклiвы,

Разводзяць погляды у розныя бакi,

Агульнай не знайсцi альтэрнацiвы.

 

30.05.2001

 

Home Page

 

5866     АСОБНЫЯ РУЧАI

 

Калi асобна рэчышчы прайшлi,

Заўжды iдзе мiж ручаямi спрэчка,

Не наталiць ад спёкi iм зямлi,

Злiлiсь бы, каб магутнай стала рэчка.

 

30.05.2001

 

Home Page

 

5867     ЧЫСТЫ ГУК

 

Гучыць ў душы чароўная струна,

Ёй чысты гук дае заўжды каханне,

Ды з часам рвецца цi хлусiць яна,

Нязванае прыйдзе расчараванне.

 

30.05.2001

 

Home Page

 

5868     ПОБЕДНЫЕ ДОРОГИ

 

Я по крутой тропе бреду,

Срываюсь, бью о камни ноги,

Но уж в руках держу мечту,

Легки победные дороги.

 

30.05.2001

 

Home Page

 

5869     ВСЁ РАЗНОЕ

 

И тачка транспорт, и велосипед,

И фаэтоны некогда любили,

Но всё-таки прекрасней средства нет,

Чем быстрые, как лань, автомобили.

 

30.05.2001

 

Home Page

 

5870     ВЕРА

 

Земля от долгих ливневых дождей,

Как уголь, стала чёрной вместо серой,

Дождаться можно и любви своей,

Не расставаться нужно только с верой.

 

30.05.2001

 

Home Page

 

5871     ХУТКI ЧАС

 

Не утрымаць iмклiвы час нiчым,

Руйнуе ён i горы, i далiны,

Але спрачацца можна нават з iм:

Вяртаюць хуткi час назад ўспамiны.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5872     РУЖЫ ШЧАСЦЯ

 

Занудзiлась па сонейку вясна,

Бо дакучаюць непагадзь i сцюжы,

Для радасцi яна ў жыццi дана,

Каб у душы квiтнелi шчасця ружы.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5873     ЦВIЦЕННЕ Ў ХАЛАДЫ

 

Вясна прыйшла ў абдымачку з зiмой,

Не здзейснiлась аб шчасцi летуценне,

Душа шукала ад цяпла спакой,

Ды ў халады паганае цвiценне.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5874     СПАКОЙ

 

Спакой – падарак вельмi дарагi,

Душы не да спадобы хвалявацца,

А лепей без турботы i тугi,

Як на паўднёвым пляжы, расслабляцца.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5875     ЧАС ЗМЯНЯЕ

 

Адны нулi засталiсь ад iдэй,

Як жоўты лiст, яны у бруд упалi,

Змяняе час i моду, i людзей,

I цвёрдыя, як сталь, шляхi маралi.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5876     НАСЛАЖДЕНИЕ БИТВОЙ

 

Хоть нелегко победу одержать,

Ведь, как палач, жестокое сраженье,

За правду в бой бросаюсь я опять,

Чтоб ощутить от битвы наслажденье.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5877     КРУЖЕНИЕ

 

Ты говорил красивые слова,

Я соглашалась, с чувствами не споря,

Кружилась, как с похмелья, голова,

Кружится дальше, но уже от горя.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5878     БЕРЁЗОНЬКА

 

Берёзоньку лелеял, как любовь,

Не все её, красавицу, любили,

Я раны исцелял ей вновь и вновь,

Но всё-таки сердечную срубили.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5879     АПОШНI ЗВАНОК

 

Нядаўна школьны прагучаў званок,

Ды восень надышла, iду па пожнi,

Жыццёвы ўжо сканчаецца урок,

I хутка празвiнiць званок апошнi.

 

31.05.2001

 

Home Page

 

5880     РАДАСЦЬ БАРАЦЬБЫ

 

Лёс пасылае перашкоды

Не для бяды або журбы,

Каб пераадольваць iх заўсёды,

I ведаць радасць барацьбы.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5881     IМКЛIВАЯ ВАДА

 

Журчыць iмклiвая вада,

Ёй песнi пець заўжды ахвота,

Калi сканчаецца хада,

Ў душы ўтвараецца балота.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5882     НЯПРОСТАЕ ЗАДАННЕ

 

Калi разбурыцца каханне,

Душу пачне агнём пячы,

Не вельмi простае заданне

Сваё каханне зберагчы.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5883     РАНА

 

Душа ў знямозе ад падману,

Знiшчае жорстка ён любоў,

Загоiць вельмi цяжка рану,

Калi яе верадзiць зноў.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5884     АДНОЛЬКАВАЯ ВОСЕНЬ

 

Спадае восенню з галля любы лiсток,

Цi сумаваў ў жыццi ў цянi бясконца,

Цi ветру свежаму не раз падставiў бок,

Цi меў пяшчоту ад дажджу i сонца.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5885     РАННЯЕ ЦВIЦЕННЕ

 

Як кветкi хутка ў лузе зацвiтуць,

Яны у змозе пладаносiць,

Калi працэс цвiцення зацягнуць,

Няшчадна iх каса пакосiць.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5886     ШЛЯХ КАХАННЯ

 

Заўжды сканчаюцца калiсьцi ўсе шляхi,

Такi канец любога пачынання,

Шкада, як скончыцца для сэрца дарагi

Цудоўны, як вясёлка, шлях кахання.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5887     КАРАНI

 

Хай змерзне кожная галiначка у кроны,

Але, калi засталiсь каранi,

Зрастаюць парасткi, i зноў шацёр зялёны

Падорыць ўдосталь радасныя днi.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5888     ЖАЖДА СТРАСТИ

 

Люблю быть празднично-красивой,

И красоту могу ценить,

Но не находится мне милый,

Чтоб жажду страсти утолить.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5889     ВЫТОК

 

Ласкавы позiрк i усмешка, нiбы сонца,

Пяшчотных нават не патрэбна слоў,

Заўжды цяплом душу ахутваюць да донца,

Яны – выток, з яго плыве любоў.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5890     ТРЕВОЖНЫЙ ПУТЬ

 

Покой теперь лишь снится мне,

А в жизни – бури и тревоги,

Я выбрал путь по целине,

Не любы битые дороги.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5891     РЕКА РОССИЯ

 

Бежал ручей, имел покой,

Но донимала ностальгия,

И он когда-то был рекой,

Пускай течёт река Россия.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5892     КЛЕТКА

 

Хто кажа: «Ў пакараннi моц мая»,

Той вельмi памыляецца цi хлусiць,

Трымаць магчыма ў клетцы салаўя,

Да нельга заспяваць яго прымусiць.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5893     НЕБЯСПЕКА

 

Казаць рашуча трэба толькі: «Не»,

Не мець каб ад благога шкадавання,

Iначай небяспека не мiне

Ад штучнага нягеглага кахання.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5894     ЖЕСТОКО

 

Быть брошенной обидно и жестоко.

Эх, если бы былое вновь вернуть!

Но не найти правдивого пророка,

Чтоб указал в любви достойный путь.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5895     ХОЛОДНЫЕ ГЛАЗА

 

По щеке покатилась слеза,

Расстаёмся, нам трудно быть вместе,

Но холодными были глаза,

Не любви вновь желали, а мести.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5896     ОСЕННИЙ ЛИСТ

 

Весна. Цвет свадебных садов

Прологом чувств прекрасных служит,

Но быстро отцвела любовь,

Осенний лист уныло кружит.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5897     РЕКА ЛЮБВИ

 

Река любви с изменчивым теченьем,

Кто плавал в ней – коварности познал,

Сменялись радости немыслимым мученьем,

Но хуже, как стрела, прямой канал.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5898     НЕЖНОСТЬ

 

Леса красивы и луга,

Но холод в них царит зимою,

Ведь нежность сердцу дорога,

Чтоб насладиться красотою.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5899     ПЕЧАЛЬНЫЙ ЗВОН

 

Жизнь торопливо долгий путь прошла,

И кажется, что был он виртуальный,

Ударили уже колокола,

Глухой их звон и грустный, и печальный.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5900     ШЛЯХ У НЕБЫЦЦЁ

 

Як пуга, падганяе моцна справа

Iмклiвае, як хуткi конь, жыццё,

Наперад крочым без аглядкi жвава,

Спяшаемся прайсцi шлях ў небыццё.

 

2.06.2001

 

Home Page     Верш 5901

 

 

 

Hosted by uCoz