Вершы аб каханні, шчасці, лёсе і жыцці (5001-5100)

 

Анатолій Балуценка

http://ab1tt.narod.ru

 

 

5001     АДНА СТРАФА

 

Яшчэ я голас музы добра чую,

Ў паэзii працягнецца шлях мой,

I мiкравершы скласці паспрабую,

Каб многае сказаць адной страфой.

 

25.01.2001

 

Home Page

 

5002     ПОКАЯНИЕ

 

Всегда в общеньи ощущал души полёт

И радовался маленькому чуду,

Со мной холодными все стали, словно лёд,

Экспромты больше сочинять не буду.

 

25.01.2001

 

Home Page

 

5003     СЛОВА I СПРАВА

 

Была цудоўнаю размова:

Адкрыўся велiчны абсяг,

Ды справы вымагае слова.

Цi будзе у яе працяг?

 

25.01.2000

 

Home Page

 

5004     ЧАТЫРЫ РАДКI

 

Упэўненасцi шмат i мора веры,

Чатыры пакарацца мне радкi,

Займаюць вершы значна менш паперы,

Ды, як ў вялiкiх, змест у iх такi.

 

25.01.2001

 

Home Page

 

5005     ГЛУХIЯ НЕТРЫ

 

Спатканне зацягнулася да рання,

Туманы распаўзлiся па зямлi,

Сцяжыначкi пяшчотнага кахання

Мяне ў глухiя нетры завялi.

 

25.01.2001

 

Home Page

 

5006     СКАЖУЦЬ РАМОНКI

 

Да каханкi шлях трымаць,

Цi дамоў да жонкi?

Каго лепей абдымаць,

Скажуць хай рамонкi.

 

25.01.2001

 

Home Page

 

5007     ПЛАЧ ПА КРАСЕ

 

Плакала чарэшня па красе:

Кветак засталося вельмi мала,

Хоць вэлюм вясновы мелi ўсе,

Вяршалiну бура паламала.

 

26.01.2001

 

Home Page

 

5008     ЗАЦIШАК

 

Калi студзёны вецер дзьме бясконца,

Бо шчасце не сустрэлася ў жыццi,

Каб трошачкi душу сагрэла сонца,

Зацiшак трэба хоць-якi знайсцi.

 

26.01.2001

 

Home Page

 

5009     КЕПСКI СУСЕД

 

Вясной было цудоўна, цяжка летам,

Здараецца такое у бяроз,

Бо дуб жаданы кепскiм стаў суседам,

I не галубiў больш пяшчотай лёс.

 

26.01.2001

 

Home Page

 

5010     ЦУДОЎНЫЯ АБЛОКI

 

Цудоўныя бялюткiя аблокi,

Здаецца: iх красе няма цаны,

Калi запоўняць небасхiл высокi,

То затуляюць сонца i яны.

 

26.01.2001

 

Home Page

 

5011     НЕ ЗГIНАЦЦА

 

Не трэба згiнацца ад драмы,

Пускаць ў сваё сэрца тугу,

Чакаюць i пасткi, i ямы

На доўгiм жыццёвым шляху.

 

26.01.2001

 

Home Page

 

5012     ВЯСНОВЫ СОН

 

Пасумую i паплачу

Па былой вясне,

Шчасце толькi часам бачу

У вясновым сне.

 

27.01.2001

 

Home Page

 

5013     ГУЛЛIВЫ ЗАЙЧЫК

 

Душу студзiў занадта доўга цень,

Былых пачуццяў пачалась праверка,

Бо ззяе, нiбы сонечны прамень,

Гуллiвы зайчык нейчага люстэрка.

 

27.01.2001

 

Home Page

 

5014     ЖЫЦЦЁВАЯ СУПЫНКА

 

Ў нетры завяла мяне сцяжынка,

Вецер стогне ў шапках верхавiн,

Тут цяпер жыццёвая супынка,

Поруч толькi зоркi журавiн.

 

27.01.2001

 

Home Page

 

5015     НЕПАХIСНЫЯ ДУБЫ

 

Здавалiсь моцнымi пагрозы

Ад немiнучай барацьбы,

Шумяць лiстотаю бярозы,

Ды непахiсныя дубы.

 

28.01.2001

 

Home Page

 

5016     ЗОРКА

 

Зоркi свецяцца свечкамi ў люстры вады

На азёрах, у рэчцы, на моры,

Калi зорка заззяе ў жыццi сапраўды,

Не дадуць ёй нiколi прасторы.

 

28.01.2001

 

Home Page

 

5017     ВЕЛIЧ КРАСЫ

 

Хутка вяне краса, як на сонцы пракос,

Ды затое духмянае сена,

У красы вельмi шпаркi i зменлiвы лёс,

А ў душы яе велiч нязменна.

 

28.01.2001

 

Home Page

 

5018     ШЛЯХ У БАЛОТА

 

Ззяла сонейка ярка ў жыццi,

А цяпер дождж, туманы i слота,

Па сцяжыначцы трэба iсцi,

Што вядзе немiнуча ў балота.

 

29.01.2001

 

Home Page

 

5019     ВОЧЫ КАХАНАГА

 

Жыццё падарыла мне цуд,

I шлях стаў цудоўным дзявочы,

Ад цемры няма больш пакут:

Мне свецяць каханага вочы.

 

29.01.2001

 

Home Page

 

5020     БАЧЫЦЬ ВЯСЁЛКУ

 

Не заўжды праз жыццё пракладзеш магiстраль,

Няма часам благога прасёлка,

Толькi хмары i цемра навокал, на жаль,

Ды хачу, каб заззяла вясёлка.

 

29.01.2001

 

Home Page

 

5021     МАРА АБ ШЧАСЦI

 

Хай лёс падаруе бяду незнарок

Ці iншыя прыйдуць напасцi,

Апошнi пакуль не зрабiў яшчэ крок,

Жыве ў душы мара аб шчасцi.

 

30.01.2001

 

Home Page

 

5022     КАНЕЦ ШЧАСЦЮ

 

Нiбы сонца, расцвёў па вясне дзьмухавец,

Ды сустрэў нечакана замiнку,

Прыйшоў шчасцю i радасцi хуткi канец:

Праз мурог пратапталi сцяжынку.

 

30.01.2001

 

Home Page

 

5023     ШЛЯХ ДА ШЧАСЦЯ

 

Упарта шукаю да шчасця свой шлях,

Iду праз лясы i балоты,

Ды шчасце, напэўна, жыве на гарах,

А дол – без любвi i пяшчоты.

 

30.01.2001

 

Home Page

 

5024     ВЕТРАЗI МАРАЛI

 

Пунсовыя маралi ветразi

З маленства трэба набываць iмкнуцца,

Прайсцi магчыма з iмi па гразi,

I ў небяспечны час не пакаўзнуцца.

 

30.01.2001

 

Home Page

 

5025     ЛЁС ЗОРАК

 

Ў жыццi згараюць нават зоркi:

Палае вельмi зырка гмах,

I лёс у iх бясконца горкi,

Бо паўтараюць знiчак шлях.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5026     СУМНЫ КАНЕЦ

 

Вясной натхненне здатны даць паэту,

Як сонейка, цудоўны дзьмухавец,

Ды прыгажосць заўжды знiкае к лету,

Бясконца сумны у яе канец.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5027     ХТО ВIНАВАТЫ?

 

Як мадэлi на экране,

Як бутоны дзiўных руж,

Прыгажосць iх з часам вяне.

Вiнаваты час цi муж?

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5028     ЗНIШЧАЛЬНАЯ ЛАВIНА

 

Якi быць можа ад сумётаў страх,

Калi пад iмi цiха спiць далiна?

Ды небяспека тоiцца ў гарах:

Знiшчальнаю становiцца лавiна.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5029     БОЛЬ РЭЧКI

 

У рэчкi сумны i няшчасны лёс,

Бо перажыць прыходзiцца пакуту,

Бо боль ручай празрысты ёй прынёс:

Жахлiвую для фауны атруту.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5030     ТУМАН З МРОI

 

Здаваўся чыстым, як раса, раман,

I месца ў iм не знойдзецца пакутам,

Ды з мроi як рассеяўся туман,

То ява апынулась з чорным брудам.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5031     ШЛЯХI КАХАННЯ

 

Вядзе каханне шляхам ўзлёту

Або нязносных цяжкiх ран,

Бо лёс на шлях кiдае слоту,

Дождж, снег, пранiзлiвы туман.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5032     ПЕРАД БУРАЙ

 

Зашумела нiва перад бурай,

Кепскiя спаткалiся часы,

Цяжка устаяць перад вiхурай,

Каб не зруйнавалiсь каласы.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5033     ЦУДОЎНЫ БЕРАГ

 

Хвалi бiлi у бераг цудоўны,

Непахiсны ён быў, нiбы сталь,

Ды, нарэшце, стаў гладкi i роўны.

Як красы дзiўнай хвалям не жаль?

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5034     СКРЫЎДЖАНЫЯ БЯРОЗЫ

 

Упарта дзьме вясновы вецер,

Капёж не выплакаў ўсiх слёз,

Зялёным хутка стане вецце

Зiмою скрыўджаных бяроз.

 

1.02.2001

 

Home Page

 

5035     ПРЫГОЖЫЯ БУТОНЫ

 

Здавалась, што цудоўным будзе лёс,

Прыгожымi былi бутоны дужа,

Ды спёку хутка летнi час прынёс,

Заўчасна звяла, потым ссохла ружа.

 

1.02.2001

 

Home Page

 

5036     ТРЫВОЖНЫ НАБАТ

 

Як бальзам цi падобны нажу,

Словы рознае маюць значэнне,

Або радасць прыносяць ў душу,

Цi трывожны набат засмучэння.

 

1.02.2001

 

Home Page

 

5037     ЦЯЖКА БЕЗ ТУРБОТ

 

Ўзiмку без снегу зямля зсумавалась,

Цяжка зусiм без турбот,

Хай бы шчаслiвая доля спаткалась:

Дала маленькi сумёт.

 

1.02.2001

 

Home Page

 

5038     ЧЫСЦIНЯ АДНОСIН

 

Спытаў пясочак жоўценькi у рэчкi:

«Навошта варушыць мяне на дне?»

Казала плынь: «Не замiнаюць спрэчкi,

Бо чысцiня адносiн не мiне.»

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5039     НЯМЫ ЛЕС

 

Вецер сiлай сваёй ганарыўся,

Дрэвы скардзiлiсь: «Бедныя мы»,

Ды, нарэшце, ад працы стамiўся,

I замоўкнуў лес, нiбы нямы.

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5040     ЛЁС КРАСУНI

 

Пiлавалi сасну для будовы:

Самым лепшым упасцi прыйшлось.

Заўжды лёс у красунi суровы:

Вабiць знiшчыць яе прыгажосць.

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5041     ГЛЫТОК ВОЛI

 

Лёс трымае моцна абцугамi,

Горка ад няволi i тугi.

Чаму лёс заўсёды з ланцугамi?

Глыток волi сэрцу дарагi.

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5042     ПЛЫНЬ КАХАННЯ

 

Прыйдзе каханне калi да пары,

Цяжка прайсцi яго школу:

Плынi нiяк не адолець гары,

Толькi збягае да долу.

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5043     БЯСКОНЦЫ ГУШЧАР

 

Ззяла вясёлка ад радасных мар,

Ява сустрэла сурова:

Цяжка iсцi праз бясконцы гушчар,

Клiча наперад дуброва.

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5044     СЛУХАЦЬ ЗЯМЛЮ

 

Над вершам сур'ёзна падумаць люблю,

Пiшу пра спакой i трывогу,

Уважлiва слухаць патрэбна зямлю,

Яна заўжды дасць дапамогу.

 

3.02.2001

 

Home Page

 

5045     ПАЛКАЯ НАДЗЕЯ

 

Па хвалях цiха ў Лету лёс плыве,

Але пакуль яна яшчэ далёка,

Душа надзеяй палкаю жыве,

I прыгажосцю радуецца вока.

 

3.02.2001

 

Home Page

 

5046     ВОДАР КВЕТАК

 

Прыемны, як цуд, водар лiпавых кветак,

Не вабiць цвет яблынi так,

Але, як сканчаецца звонкае лета,

У яблык ёсць водар i смак.

 

3.02.2001

 

Home Page

 

5047     МАРА АБ ЛЕЦЕ

 

З надзеяю мару аб будучым леце,

Натхненне у сэрцы нашу,

Бо сонца ласкава i радасна свецiць

I шчасцем натхняе душу.

 

3.02.2001

 

Home Page

 

5048     ДАПАМАГЧЫ МАРЫ

 

Заўсёды ява значна горай мары,

Ўдзень ў мары сонца, зорачкi ўначы,

Наяве неба зацягнулi хмары.

Як мары явай стаць дапамагчы?

 

3.02.2001

 

Home Page

 

5049     СЦЕЖКА ДА ШЧАСЦЯ

 

Не заўсёды суровай быць можа зiма,

I яна падарыць здатна шчасце,

Там, дзе летам дарогi к каханым няма,

Па вадзе можа сцежку пракласцi.

 

3.02.2001

 

Home Page

 

5050     ЛЮБАЯ ВОСЕНЬ

 

Бабскае лета, ляцiць павуцiнне,

Лепш не бывае красы!

Любая восень душу не пакiне

Ўзiмку ў благiя часы.

 

3.02.2001

 

Home Page

 

5051     ПЕСНI ПРА ЛЮБОЎ

 

Травень. Бярозы спяваюць лiстотай

Для маладзенькiх дубоў,

Песнi напоўнены дзiўнай пяшчотай,

Словы у iх пра любоў.

 

3.02.2001

 

Home Page

 

5052     ВЯЛIКАЯ МЭТА

 

Кветка распусцiлась пры дарозе,

Вiльгацi няма i пыл вакол,

Ды не расквiтнець яна не ў змозе,

Бо мэта вялiкая – любоў.

 

4.02.2001

 

Home Page

 

5053     ПАШТОВАЯ ТРОЙКА

 

Iнтэрнет, камп'ютэры, мадэмы,

Снег, вакол бялюткая зiма,

Час звужае для паэтаў тэмы,

Бо паштовай тройкi больш няма.

 

4.02.2001

 

Home Page

 

5054     МАРНЫ ШАНС

 

Жыццё – як у гульнях рулетка,

Надзея дасць пэўны аванс,

Ды выйгрыш здараецца рэдка,

Бо, нiбы мiраж, марны шанс.

 

4.02.2001

 

Home Page

 

5055     ВЫНIК

 

Выхоўваць iмкненне да мары

Як лашчыць i песцiць вужа,

Хоць вабяць цудоўныя чары,

Ды ў вынiку стогне душа.

 

4.02.2001

 

Home Page

 

5056     СВАЯ МАЛIТВА

 

Чужая малiтва i песня.

Сваiх хто нам мець не дае?

Цi прыйдзе, нарэшце, прадвесне:

Малiтвы i песнi свае?

 

4.02.2001

 

Home Page

 

5057     СЯЛЯНСКАЯ ДАРОГА

 

Не вабяць чамусьцi нiкога

Свае i палi, i лугi,

Сялянская клiча дарога,

Ды шлях выбiраем другi.

 

4.02.2001

 

Home Page

 

5058     ЯК ДА ЗОРАК

 

Хрушчоўкi, хаты, дзе выгоды на двары,

Не ведалi другой архiтэктуры,

Нiколi не былi з палацамi сябры,

Таму нам, як да зорак, да культуры.

 

4.02.2001

 

Home Page

 

5059     СТАБИЛЬНАЯ ПАРА

 

Стабильная пара, прекрасная пара,

Поднял высоко их полёт,

Осенние песни отпела гитара,

Зима с белым снегом грядёт.

 

5.02.2001

 

Home Page

 

5060     ВДОХНОВЕНИЕ ЛЮБВИ

 

Придёт обязательно в жизни мгновенье,

Вновь буря случится в крови,

И в душу ворвётся волной вдохновенье

Прекрасной и нежной любви.

 

5.02.2001

 

Home Page

 

5061     УЛАСНАЯ ВIНА

 

Каханне – жыцця прыгажосць i аснова.

Ззяць будзе яно цi мiне?

Прыходзiць заўсёды ў душу выпадкова,

Знiкае па ўласнай вiне.

 

5.02.2001

 

Home Page

 

5062     ФАКЕЛ ЛЮБВИ

 

Мне душу суровые ветры студили,

Водой заливали дожди,

И факел любви без труда погасили.

Зажжётся ли он впереди?

 

5.02.2001

 

Home Page

 

5063     ЗЛАТОКУДРАЯ ОСЕНЬ

 

Весна была светлой, как майское утро,

И летом не встретилась тьма,

Уж осень, но стала она златокудрой.

Какая же будет зима?

 

5.02.2001

 

Home Page

 

5064     ЗАЛАТАЯ ЗАРА

 

Жыццёвая лодка сустрэлась з бядою,

Iмкнуся падняць парусы,

Каб зноўку спаткацца з зарой залатою,

Прыйшлi каб кахання часы.

 

5.02.2001

 

Home Page

 

5065     РАДАСНЫ ЗОЛАК

 

Iшла я шашой, перайшла на прасёлак,

Цяпер па сцяжынцы iду.

Спаткаецца зноўку мне радасны золак,

Цi вечар падорыць бяду?

 

5.02.2001

 

Home Page

 

5066     ЗДАВАЛАСЬ

 

Травiнка расла на сыпучым пяску,

Здавалась няшчаснай i кволай,

Але не хадзiлi касцы за раку,

Каб ёй зрабiць долю суровай.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5067     КРАНАЎСЯ ЗОРАК

 

Заўжды стане марным iмкненне да зор,

Аддацца мо лепш iншай справе?

Хаця часам чую ганебны дакор,

Ды зорак кранаўся ў уяве.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5068     ДАРОГА Ў НIКУДЫ

 

Бяжыць рэчкi плынь невядома куды,

Яе не хвалюе трывога.

Таксама без сэнсу ў людзей праз гады

Жыццёвая крочыць дарога.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5069     ПАД СЯКЕРУ

 

За рэчкай рос стомкi рэлiктавы лес,

Прыгожы, як казка, не ў меру.

Не любяць шчаслiвых разумных гарэз,

Папаў таму лес пад сякеру.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5070     ПЫШНЫ МОХ

 

Падобна на луг, зелянеў пышны мох,

I мяккасць у iм, i пяшчота,

Але ступiць некалькi крокаў не змог:

Уграз па калена ў балота.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5071     НАСТУПНЫ КРОК

 

Цудоўна змяя выглядае здалёк,

Душу не турбуе пакутай,

Ды кожны наступны палохае крок,

Бо бачыцца джала з атрутай.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5072     ДОБРЫ СОН

 

Нiколi сябе не адчуеш iзгоем,

Часовы закончыўся скон,

Прыемна прачнуцца з цудоўным настроем,

Бо добры пабачыўся сон.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5073     НАЙЛЕПШАЕ ПАЧУЦЦЕ

 

Ад спраў натхненне маю i ад слоў,

Бо ззаду засталося лiхалецце,

Бо грэе, нiбы вогнiшча, любоў,

Найлепшае з усiх пачуццяў ў свеце.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5074     СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РАЗБЕГ

 

Стремительный, быстрый разбег,

Шасси убирают в полёте,

Всегда ожидает успех,

Коль спорится дело в работе.

 

7.02.2001

 

Home Page

 

5075     ШЛЯХ ПА ПРАСЁЛКУ

 

Пяшчынкi скрыпяць на зубах,

Iду, знемагаю душою,

Пайшоў па прасёлку мой шлях,

Раней ён бег добрай шашою.

 

7.02.2001

 

Home Page

 

5076     ВЯСНОВЫ IЗУМРУД

 

Вясною кветкi расцвiлi, як цуд,

Краса натхняла шчодра шчасцем душы,

Ды ўлетку зжоўк вясновы iзумруд,

Хачу, заўжды цвiлi ў душы каб ружы.

 

7.02.2001

 

Home Page

 

5077     ПАЎНОЧНАЯ ДУША

 

Паўночная душа – халодны ў ёй ляднiк,

I клiмат вельмi зябкi i суровы,

Я ж толькi да цяпла i ззяння сонца звык,

Мне да спадобы тып душы паўднёвы.

 

7.02.2001

 

Home Page

 

5078     ХВАЛI ПЯШЧОТЫ

 

Аб шчасцi бярозы вясною спявалi,

Якое прыносiць любоў,

Лiлiся пяшчоты цудоўныя хвалi,

Растала каб сэрца дубоў.

 

7.02.2001

 

Home Page

 

5079     ЗА СЧАСТЬЕМ

 

В лес ходят только за грибами.

За счастьем мне куда пойти?

Ходила полем и лугами,

Но не смогла его найти.

 

7.02.2001

 

Home Page

 

5080     ПАКУТНIКI

 

Несправядлiва дзелiць долi лёс,

Не развязаць абрыдлiвыя путы,

Пакутнiкам ён шчасця не прынёс,

А дорыць толькi новыя пакуты.

 

8.02.2001

 

Home Page

 

5081     ГОРАЙ АГНЯ

 

Доля выпала горай агня,

Душу абпякае i крылы,

I прыносiць пакуты штодня.

Каб вытрымаць, дзе знайсцi сiлы?

 

8.02.2001

 

Home Page

 

5082     НЕПАХIСНЫЯ ДУБЫ

 

Бушуюць душэўныя буры,

Няўтульна ад горкай журбы,

Нясуцца бясконца вiхуры,

Стаяць непахiсна дубы.

 

8.02.2001

 

Home Page

 

5083     НЕ ПРАЦЯГНУЛАСЯ

 

Было, як цуд, прыгожым ранне,

Ды цвет пад моцным лiўнем змок,

Не працягнулася каханне:

З тычынак змыла ўвесь пылок.

 

8.02.2001

 

Home Page

 

5084     ВЫНIК БАРАЦЬБЫ

 

Прыходзiць час, пупышкi разрываюць

Аковы вельмi шчыльнай лупiны,

Упарта сабе волю здабываюць

Ў няшчаднай цяжкай барацьбе яны.

 

8.02.2001

 

Home Page

 

5085     РАДНЯ ВЯСЁЛАК

 

На крылах матылькоў гараць вясёлкi,

Паверыць цяжка, што да iх раднi

Належаць генетычна аднакроўкi:

Жахлiвыя, як змеi, вусянi.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5086     ПАЛАЦ З ЛЁДУ

 

I палац, i долю з мёду

Абяцаў каханы мой,

Апынуўся палац з лёду,

Бо кахаў мяне зiмой.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5087     ГОРАЙ IРЖЫ

 

Любоў яднае, як электразварка,

Метал суцэльным ад яе стае,

Ды горш iржы памiж каханых сварка,

Хоць шво, як сталь, а трэшчыну дае.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5088     ВАБIЦЬ ЗЯМЛЯ

 

Зайздросна стала курыцы аднойчы:

Пабачыла у небе жураўля.

Але штодня ёй зерне сыплюць двойчы,

Не неба яе вабiць, а зямля.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5089     ХАПАЦЦА ЗА ПАВУЦIНКУ

 

Згiнае лёс да долу, як травiнку,

Калi часы нядобрыя прыйшлi,

Хапацца трэба i за павуцiнку,

Падняцца каб з забруджанай зямлi.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5090     НЕДАЛЁКI ЕЛЬНIК

 

Цудоўны i прыгожы лес высокi,

Ды ў iм заўжды магчыма заблукаць.

Мо лепей выбраць ельнiк недалёкi,

Ад водару каб шчасце атрымаць?

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5091     СПАКОЙ

 

Кiдаюць шчодраю рукой

Мне музы дзiўных слоў завею,

А я тады знайду спакой,

Як нiву вершамi засею.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5092     ЖАНОЧАЕ ШЧАСЦЕ

 

Жаночае шчасце чамусьцi шчарбатае,

Шэрымi робiць гады,

Мо шчасце пабачыла кожная пятая,

Iншыя ў горы заўжды.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5093     СТРАДАНИЕ

 

Отболело, отстрадала,

Долго мучила любовь.

Оказалось, видно, мало,

И теперь страдаю вновь.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5094     ПЛАКУЧЫЯ БЯРОЗЫ

 

Уносiць плынь лiсток апошнi з дуба,

Яшчэ шмат лiсця залатога у бяроз,

К дубам заўжды раней прыходзiць згуба,

Бярозы робяцца плакучымi ад слёз.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5095     САЛОДКАЯ ВОЛЯ

 

Iду па жыццёваму полю,

Раблю, як у лесе, кругi,

Салодкую знiшчылi волю,

I далей гнятуць ланцугi.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5096     АСАЛОДА ШЧАСЦЕМ

 

Капёж вясновы i зiмовы лёд,

Яны заўсёды непарыўна разам,

Ад летнiх кветак будзе яшчэ мёд,

I асалода шчасцем прыйдзе з часам.

 

10.02.2001

 

Home Page

 

5097     ЧАСЫ ПЯШЧОТНАСЦI

 

Быў у гiтары голас юны,

Прайшлi пяшчотнасцi часы,

Бо тонкiя парвалiсь струны,

Гучаць цяпер адны басы.

 

10.02.2001

 

Home Page

 

5098     ШЛЯХ ПА КАЛЯIНЕ

 

Папала кола ў каляiну,

Свабоды звузiўся абсяг,

Вядзе няшчасную краiну

Па старай каляiне шлях.

 

11.02.2001

 

Home Page

 

5099     КУРЫНЫМ КРОКАМ

 

Прыемны ўзлёт, або хаця бы бег,

Ды рух яшчэ дасюль нябачны вокам,

Бо лёс марудна вельмi, як на грэх,

Iдзе наперад, ды курыным крокам.

 

11.02.2001

 

Home Page

 

5100     ГОРКАЯ ТУГА

 

Нiколi я цябе не цалавала,

Але сустрэла на сваiм шляху,

Ды лёс цяпер стаў чорным, як навала,

Я па табе п'ю горкую тугу.

 

11.02.2001

 

Home Page     Верш 5101

 

 

 

Hosted by uCoz